Jesteśmy producentem profesjonalnego ścierniwa do czyszczenia strumieniowo - ściernego o handlowej nazwie
materiał  ścierny  polGrit®.   Jest  to  syntetyczny  materiał  amorficzny,  w  którym  SiO2   jest  związana w postaci
kompleksowych związków krzemu, zawartość wolnej krzemionki nie większa niż 1%.  Ścierniwo  nie  zawiera kwasów,
soli oraz składników rozpuszczalnych w wodzie.
Zakład  w  Legnicy   jako  oddział  Instytutu  Metali  Nieżelaznych  w  Gliwicach  istnieje od 1 kwietnia 1974 roku.
Wcześniej pod nazwą  Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa Miedzi  należał  do  KGHM Lubin.  Historia  tej  jednostki
badawczej ściśle związana jest z Hutą Miedzi "Legnica". Powstała już w roku 1959, a więc w roku przekazania huty
do eksploatacji.   W 1965 r.  oddano  do  użytku  halę  pirometalurgii  z instalacjami pieca szybowego i elektrycznego
łukowo - oporowego.   Zaplecze  badawcze  wyposażono  w  podstawowe  urządzenia  doświadczalne  i  analityczne.
W  następnych  latach  zakres  działalności  badawczej  rozszerzono  o procesy i technologie chemiczne prowadzone
w  oddzielnej  hali  hydrometalurgii.   W 1972 r.   utworzono   komórkę  badawczą  ZDHM  zlokalizowaną  na  terenie
Huty Miedzi "Głogów".
W działalności  IMN O/ Legnica  można wyróżnić dwa szczególne okresy. Pierwszy związany był głównie z realizacją
prac  badawczych  mających  na  celu  doskonalenie  technologii  przerobu  koncentratów  miedzi, drugi zaś z nowym
kierunkiem działalności mającym na celu uruchomienie oraz  rozwijanie  sfery  produkcyjnej  bazującej  na surowcach
wtórnych  i  odpadowych  z  Przemysłu  Metali   Nieżelaznych.   Zakład  współpracuje  z  IMN w Gliwicach  i   innymi
jednostkami naukowymi, a także z wieloma zakładami przemysłowymi z przetwórstwa i hutnictwa w kraju i za granicą.
IMN O/ Legnica   posiada  obecnie   status  jednostki  badawczo - rozwojowej,   której  podstawowym   zakresem
działalności jest  opracowywanie  technologii  związanych  z  przerobem  odpadów  zawierających  metale  nieżelazne
i  szlachetne  oraz  ich  wdrażanie  przede  wszystkim  we  własnych  instalacjach.   Dzięki  bogatemu wyposażeniu w
różnorodne  instalacje  i  urządzenia  hutnicze  oraz  chemiczne,   a  także  laboratorium  chemiczne,  Zakład stanowi
korzystną  bazę  badawczo - doświadczalną  Instytutu do realizacji własnych i zleconych prac naukowo - badawczych
oraz prowadzenia prób w skali technicznej. Głównymi produktami handlowymi zakładu są stopy ołowiu, miedzi, cynku,
cyny  oraz  sole  metali,  koncentraty  metali  szlachetnych,  czarny tlenek miedziowy  CuO  dla przemysłu paszowego
i ochrony roślin, a także mineralne uzdatniacze wody pitnej, wytwarzane z kopalin  dolomitowych
i magnezytowych.   Od  sierpnia  1988 r.  w  Zakładzie  Materiałów  Ściernych  zlokalizowanym  na terenie Huty Miedzi
"Głogów" produkowane  jest  z odpadowych  żużli  pomiedziowych  ścierniwo polGrit® stosowane do oczyszczania
powierzchni metalowych przed zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij