BEZPIECZEŃSTWO I NORMY STOSOWANIA MATERIAŁU ŚCIERNEGO POLGRIT®
 
- Materiał ścierny polGrit® otrzymał świadectwo badań Instytutu Bezpieczeństwa Pracy Stowarzyszeń
  Zawodowych - BIA - 4052220113
- Zgodnie z opinią Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu z punktu widzenia szkodliwości dla zdrowia
  ścierniwo polGrit® jest znacznie bezpieczniejszym materiałem od stosowanych dotychczas ścierniw  
  tradycyjnych, zwłaszcza piasku.
- Jest materiałem chemicznie obojętnym, nie reaguje z obrabianą powierzchnią i nie powoduje wtórnej  
  korozji.
- Jest niepalny, niehigroskopijny i niemagnetyczny.
- Ścierniwo polGrit® posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 11126-3 z wyłączeniem parametru    
  gęstości właściwej (poz. 6.2 tablica).
- Nie zawiera substancji ropopochodnych.
- Ścierniwo polGrit® zostało przebadane na zawartość naturalnych substancji radioaktywnych.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij