Reklamacje

 
1. Przedmiot gwarancji
Zakład  Materiałów  Ściernych  Instytutu Metali Nieżelaznych O/Legnica  gwarantuje  nabywcy-użytkownikowi
końcowemu,  że zakupiony materiał ścierny polGrit® spełnia wymagania techniczne dotyczące niemetalowych
ścierniw  z  żużli  pomiedziowych   stosowanych  w  obróbce  strumieniowo-ściernej  i  jest  zgodny z normą
PN-EN ISO 11126-3.
2. Okres gwarancji
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Zakład Materiałów Ściernych Instytutu Metali Nieżelaznych  O/Legnica
udziela nabywcy gwarancji  na  zakupiony  materiał ścierny  polGrit®  na okres  2 lat od daty odbioru towaru.
3. Zasady gwarancji
Zakład Materiałów Ściernych Instytutu Metali Nieżelaznych O/Legnica  informuje,  że  zgodnie z normą PN-EN
ISO 11126-3, dział dotyczący składu ziarnowego, obecność w ścierniwie polGrit®  nadziarna w ilości zgodnej
z asortymentem nie jest wadą ścierniwa.  Dlatego  w  celu uniknięcia  zatorów podczas piaskowania zalecane
jest  stosowanie  prewencyjnie  sita  na  zasypie  do  piaskarki  o  oczkach  minimum   4  razy większych od
górnego  zakresu granulacji nabytego ścierniwa  polGrit®. Z chwilą opuszczenia przez towar terenu Zakładu
Materiałów  Ściernych  Instytutu  Metali Nieżelaznych O/Legnica  producent  nie  ponosi odpowiedzialności za
wilgotność  nabytego  ścierniwa,  która  jest  uzależniona od warunków, w jakich towar jest transportowany
i przechowywany u nabywcy.
4. Zgłaszanie reklamacji
Wszelkie  uwagi  dotyczące  jakości  nabytego  ścierniwa   należy  kierować   pisemnie  do  Biura  Sprzedaży
w terminie 3 miesięcy od daty odbioru towaru na adres:
Zakład Materiałów Ściernych IMN O/Legnica
67-231 Żukowice
ul. Żukowicka 1,
lub telefonicznie na numer:
(48) (076) 7576744, fax. (48) (076) 7576533,
bądź elektronicznie na adresy e-mail :
polgrit@imn.gliwice.pl
scierniwo@imn.gliwice.pl
kontakt@polgrit.com.pl
5. Sposoby załatwienia reklamacji
W terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia Kierownik Zakładu Materiałów Ściernych udzieli odpowiedzi
o sposobie  załatwienia  sprawy.  W  Zakładzie  Materiałów  Ściernych w Głogowie przyjmuje się następujące
sposoby załatwienia reklamacji wyrobów:
- wymiana partii wyrobu
- korekta faktury
- uzupełnienie partii wyrobu
- upust cenowy
- inne formy zadośćuczynienia uzgodnione z Nabywcą
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij